موزه لوور در تهران

تاریخ انتشار 1396-12-15
تعدا بازدید کننده 328


--------- ادامه مطلب -----
نمایشگاه موزه لوور در تهران با حضور وزیر امور خارجه فرانسه و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح شد.
در چارچوب این نمایشگاه موقت که برای مدت 4ماه در موزه ملی ایران دایر است بیش از پنجاه اثر از تمدن های باستانی چهار گوشه جهان از موزه لوور به ایران منتقل شده است (آثاری از غرب آسیا، اروپا، شمال آفریقا و همچنین مجموعه نقاشی هایی ساخته دست هنرمندان بزرگ اروپا)
در میان آثار آورده شده به ایران، دو اثر متعلق به فرهنگ ایرانی (تبر کتیبه دار از محوطه چغاز زنبیل و شی برنزی از لرستان) نیز دیده میشود.
مهلت بازدید از این موزه تا 8مرداد ماه امسال تمدید شده است و علاقه مندان به این موزه تا این تاریخ فرصت دارند تا از آثار بی بدیل تاریخی و هنری آن بازدید کنند.

موزه لوور در تهران