حضور موفق ایران در نمایشگاه گردشگری برلین

تاریخ انتشار 1396-12-19
تعدا بازدید کننده 596


--------- ادامه مطلب -----
نمایشگاه آی تی بی برلین به عنوان مهمترین نمایشگاه بازرگانی سفر فرصت تجاری ویژه ای برای عرضه کنندگان جهانی خدمات گردشگری میباشد.
سالن 7 این نمایشگاه که غرفه کشورمان در آن قرار دارد، بنام ایران نام گذاری شده است و 14شرکت ارائه کننده خدمات مسافرتی از جمهوری اسلامی ایران در میان گروه های گردشگری بین المللی از کشورهای مختلف حاضر در این نمایشگاه، تلاش میکنند.
شرکت های خدمات مسافرتی و تورگردانان 180کشور جهان در نمایشگاه گردشگری برلین، خدمات ، ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری خود را معرفی میکنند.
لام به ذکر است که این نمایشگاه از تاریخ 17الی20اسفند در آلمان برپاست.

حضور موفق ایران در نمایشگاه گردشگری برلین