سرسره های آبی هیجان انگیز جهان

سرسره هایی  که ترس . هیجان و لذت را باهم به ارمغان می آورند 

سرسره با دلفین (dolphin plunge)  یکی از هیجان انگیزترین سرسره های آبی جهان است که از طریق لوله های شفاف دلفین هارو میبینین که در نزدیکی شما شنا میکنند , و حتی با شما به مسابقه میپردازند شما میتوین این سرسره زیبا و هیجان انگیز رو در ایالت فلوریدای آمریکا سوار بشید

دیگر سرسره هیجانی جهان  سیاه چاله المان میباشد  هیچ چیز سرگردان کننده تر و عجیب تر از فرو رفتن با سرعت در یک تونل سیاه وسفید نیست پس از شروع تاریکی نور های LED رنگی از شما پذیرایی میکنند .

ورود