تور میبد +چک چک

تعدا بازدید کننده 2023

سفر به اعماق تاریخ

خدمات:ترانسفر،راهنماگردشگری،پذیرایی میان وعده،پرداخت ورودیه ها.

نرخ:120.000 تومان


خدمات خردسال:ترانسفر - ميان وعده - بيمه

نرخ:90.000 تومان


حرکت:ساعت 09:00 صبح

مکان حرکت:یزد صفائیه خیابان تیمسار فلاحی هتل صفائیه جنب لابی-آژانس دیدنیهای کویر ایران.

جاذبه ها:چک چک برجسته ترین عبادتگاه زرتشیان،نارین قلعه بابیش از 4000 سال قدمت،کاروانسرای شاه عباسی،آب انبار کلار میبد،یخچال خشتی،کبوتر خانه.

تور میبد +چک چک
تاریخ های برگزاری تور :
تاریخ حرکت ساعت حرکت مکان حرکت ظرفیت باقیمانده

1398/3/31 09:00 هتل صفاییه 10 رزرو
1398/3/31 09:00 هتل صفاییه 10 رزرو
1398/4/6 09:00 هتل صفاییه 10 رزرو
1398/4/7 09:00 هتل صفاییه 10 رزرو
1398/4/8 09:00 هتل صفاییه 10 رزرو