آژانس دیدنیهای کویر ایران فعالیت های خود را در عرصه گردشگری از تابستان سال ۱۳۹۵ شروع کرده.در این زمان بسیار اندک توانسته به خوبی وحرفه ای سطح ارائه خدمات خود را به درجه ویژه برساند و همیشه  بهترین خدمات را به متقاضیان خود ارائه داشته است.بابکارگیری نظرات سازنده اعضا و برقراری پایه های ارتباطی نوین با اعضا، کارگزاران و راهنمایان، در مسیر هدف نهایی خود گام  بر میدارد. ما هر چالش را فرصتی می دانیم و باور داریم جایگاه ما به عنوان شناخته شده ترین پیشگام در صنعت گردشگری به خوبی تثبیت خواهد شد
آژانس دیدنیهای کویر ایران قادر به برگزاری تور های داخلی و خارجی،متخصص در برگزاری تور های کویر نوردی و یزد گردی،توانایی صدور ویزا،بلیط های داخلی و خارجی،ترانسفر،راهنما،رزو هتل و ... میباشد.

ورود