• تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد

تور چک چک - میبد

در تور چک چک و میبد شما عزیزان رو به پایتخت تاریخ و تمدن ایران می بریم تا پس از بازدید از مهم ترین نیایشگاه زرتشتیان (چک چک)، تاریخ را از بقایای کهن‌شهر میبد مرور کنیم.
بازدیداز نارین قلعه،کاروانسرای شاه عباسی،یخچال خشتی و برج کبوترخانه بخشی از تاریخ میبد را زنده می کند.

پس از آن در کنار چرخ سفالگران میبدی هنر دستان مردمان کویر را از نزدیک به نظاره خواهیم نشست و با خاطره ای خوش به یزد بازمی گردیم.در صورت تمایل می توانید تجربه لذت بخشی از درست کردن سفال با عطر خاک داشته باشید.و در نهایت هم با خرید سفال و زیلو می توانید یادگاری هایی ماندگار از خطه کویر با خود به همراه ببرید

خدمات
  • راهنمای گردشگری
  • ترانسفر توریستی
  • پرداخت ورودیه ها
  • میان وعده
نام تور قیمت بزرگسال قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) قیمت نوزاد (زیر2سال)
تور چک چک - میبد

1402-3-17 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-18 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-19 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-20 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-21 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-22 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-23 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-24 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-25 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-26 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-27 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-28 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-29 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-30 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-3-31 - 9:00

600,000 تومان 400,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
قیمت بزرگسال : 600,000 تومان
قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) : 400,000 تومان
قیمت نوزاد (زیر2سال) : 50,000 تومان

ورود

""