نگین تیموری پنهان در میدان امیرچقماق یزد

نگین تیموری پنهان در میدان امیرچقماق یزد هویدا می‌شود

به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد گنبد تیموری بقعه ستی فاطمه خاتون پس از سال‌ها پنهان بودن پشت دیوارهای ساختمانی تازه‌ساز با تخریب ساختمان آزاد  شد.

بقعه ستی فاطمه خاتون همسر امیرچقماق شامی حاکم یزد در عصر تیموری یکی از بخش‌های مجموعه امیرچقماق یزد است که شاید سال‌هاست در هیچ کدام از تصاویر این مجموعه جایی ندارد و تاکنون ردی از آن در نوشته‌ها و گفته‌ها و دیده‌های گردشگران نیست.

این بنای نفیس تیموری در حالی جزو تنها گنبدهای باقی مانده از عصر تیموری در ایران است که پشت سازه‌ای متعلق به عصر کنونی پنهان بوده است.

ورود