سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان یزد انتخاب شد

سید علیرضا سالار حسینی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انتخاب شد

سیدمصطفی فاطمی بعد از تلاش های فراوان و زحمات زیادی که در راه پیشرفت گردشگری یزد کشید به عنوان مدیر کل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور انتخاب شد و بجای ایشان سیدعلیرضا سالار حسینی که قبلا به عنوان معاون توسعه مدیریت مشغول به فعالیت بود به عنوان سرپرست جدید انتخاب شد .

ورود