قوی ترین پاسپورت دنیا و رتبه ایران در سال 2022

بدترین پاسپورت ها به کشور هایی تعلق دارد که شهروندان انها حق دسترسی به کمتر از 40 کشور را دارند.

 

افغانستان با حق سفر بدون ویزا به 26 مقصد در رتبه 111 و انتهای فهرست قرارگرفته و همانند سال های گذشته ضعیف ترین پاسپورت را دارد. گذرنامه عراق نیز رتبه 110 این جدول را به دست اورده، درحالی که شهروندان ان امکان سفر بدون ویزا به 28 مقصد را دارند.

گذرنامه ژاپن در ابتدای سال 2022 همچون سه سال گذشته جایگاه معتبرترین پاسپورت جهان راحفظ کرده است ولی امسال این جایگاه را با سنگاپور به اشتراک گذاشته است.

اما در خاورمیانه معتبرترین پاسپورت همچنان به امارات متحده  عربی تعلق دارد. گذرنامه امارات با امتیاز سفر به 175 کشور جایگاه پانزدهم جدول رتبه بندی ابتدای سال 2022 را بدست اورده است. امارات که در سال 2019 در جایگاه بیستم ایستاده بود، این پرش رتبه ای را مرهون سیاست ازادسازی مرزها برای کشورهای بیشتر است.

گذرنامه ترکیه نیز که مهاجرت ایرانی ها به ان در فاصله سال های 2015 تا 2020 سه برابر شده و براساس اعلام سازمان امار این کشور، ایرانی ها در پاییز سال 1400 صدرنشین خریداران خارجی مسکن در این کشور بوده اند، رتبه 50 پاسپورت های معتبر ابتدای سال 2020 را به دست اورده است. شهروندان ترکیه با گذرنامه این کشور میتوانند به 110 کشور بدون ویزا یا  با ویزای فرودگاهی سفر کنند.

گذرنامه ایران همراه با پاسپورت جمهوری دموکراتیک کنگو در جایگاه 101 قرار دارد و با استفاده از این گذرنامه میتوان به 42 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کرد.

ورود