بازارهای شهر جهانی يزد (بازار خان)

بازارهای شهر جهانی يزد از گذشته تا امروز

 يزد كه در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسكو) به ثبت جهانی رسيده با نوع بافت تاريخی و قديمی آن مانند بازارها و توليدات سنتی شناخته می شود .

به گزارش ايرنا ، يزد به عنوان نخستين شهر خشتی و دومين شهر تاريخیجهان، ˈبرترينˈ جاذبه های گردشگری، تاريخی و ميراث فرهنگی را دارد كه هر كدام از آنها می تواند به تنهایی جاذبه ای منحصر به فرد برای بازديد گردشگران و دوستداران ميراث فرهنگی و تاريخ ايران و جهان باشد.

يكی از جاذبه های زيبای اين شهر بازار و مجموعه خان است كه امروز با وجود گسترش پاساژها و مجتمع های تجاری متنوع ، باز هم مورد اقبال گردشگران داخلی و توريست های خارجی است.

اين بازار ، يكی از بازارهاي قديمي و سنتي ، مربوط به دوره قاجار بوده و توسط محمد تقي‌خان بافقي آن را ساخته است و در محله لب خندق، خيابان قيام قرار دارد .
اين اثر در تاريخ 9 ارديبهشت 1382 با شماره ثبت 8544 به عنوان يكي از آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
در مجموع، حدود 153 مغازه در بازار خان فعال است و بخش هاي مختلفي همچون بازار، حمام، ميدان و مدرسه نيز در آن به چشم مي خورد.
اين بازار خود از بازارهاي ديگري تشكيل شده كه عبارتند از: بازار زرگري، بازار پنجه‌علي، بازار قيصريه، بازار علاقبندي، بازار كاشيگري، بازار چيت‌سازي، بازار ‏ملا اسماعيل، بازار افشار، بازار صدري (شاهزاده فاضل)، بازار دروازه مهريز، بازار مسگري و بازار نخودبريزها .
در گذشته اين بازار مخصوص خوانين بود و مردم عادي نمي توانستند از آن استفاده كنند، به همين دليل به بازار خان معروف است .
وجود 20 تيمچه در اين بازار نشان دهنده پويايي آن پس از گذشت اين همه سال است.

ورود