سوارکاری و صنعت پرورش اسب یزد در کورس پیشرفت

اشکذر پایگاه پرورش اسب 

هم اكنون بیش از 300 مركز پرورش اسب با 6 هزار و 870 رأس و سرمایه گذاری 20 هزار میلیارد ریال در استان یزد  وجود دارد و هر سال 2 كورس مسابقه اسب دوانی بهاره و پاییزه كشوری در یزد برگزار می شود.
به گفته معاون بهبود تولیدات دامی یزد ، این استان مقام اول را در پرورش و نگهداری اسب عرب و همچنین مقام اول در باشگاه داری كشور را داراست و از اینرو علاقه وافر و توجه خاصی به پرورش این حیوان در استان وجود دارد. اشكذر، یزد و اردكان به عنوان فعال ترین مناطق در میان 10 شهرستان استان در صنعت پرورش اسب محسوب می شوند. همچنین  هر ساله جشنواره زیبای اسب اصیل عرب در شهرستان اشکذر  برگزار می شود.

در مجموع فعالان صنعت اسب به عنوان یك مجموعه با ظرفیت اقتصاد مقاومتی و اشتغال بالا معتقدند، اسب های بومی ایران بتوانند در كورس پیشرفت وارد شوند و در این مسیر تا پایان راه بمانند كه ضمن آموزش، توجه به پرورش نیروهای متخصص ، دامپزشك ، ایجاد كلینیك و بیمارستان تخصصی ، توجه ویژه به تجاری سازی این صنعت ، حفاظت و حمایت از سرمایه گذاران در این بخش باید جدی گرفته شود.

ورود