تنها کاروانسرای مدور ایران

کاروانسرای زین الدین تنها کاروانسرای مدور ایران

کاروانسرای «رباط زین الدین» مهریز یزد که یکی از شاهکارهای معماری دوره صفویه محسوب می‌شود، تنها کاروانسرای مدور ایرانی است که امروزه با حفظ اصالتش و بدون ورود تکنولوژی های جدید، تبدیل به هتل شده و قصد دارد خاطرات گذشته اسکان کاروان ها در سفر را بار دیگر زنده سازد.

این کاروانسرا که به دستور «زین الدین گنجعلی خان» حکمران کرمان و به امر شاه عباس ماضی در قرن 10 هجری قمری ساخته شده و تاریخ ساخت آن مصادف با ساخت حمام گنجعلیخان کرمان است، در 60 کیلومتری جاده یزد - کرمان و در فاصله 500 متری از جاده قرار دارد.

 این کاروانسرا از نظر معماری دارای اهمیت خاصی است و نمونه دیگری از آن به جز کاروانسرای بین کاشان و نطنز که ویران شده، وجود ندارد.نقشه این کاروانسرا به شکل دایره است و دارای 5 برج نیم دایره است که به دیواره 8 متری آن متصل‌اند. در داخل بنا عمدتاً از تزیینات آجر در نما استفاده شده که تابع طرح 12 ضلعی حیاط یا صحن مرکزی آن است. قسمت شاه‌نشین در بدنه و سقف دارای اندود گچ و کاربندی است.

این کاروانسرا پس از بازسازی اکنون با حفظ اصالت پیشینش، هتل گردشگران در یزد شده است و در سال 2006 دیپلم افتخار یونسکو را به دلیل «احیا و ساماندهی با بهره گیری از مصالح سنتی» دریافت کرده است. 

ورود