سرپرست جدید سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان یزد انتخاب شد
1400-10-22

سید علیرضا سالار حسینی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی انتخاب شد

توضیحات بیشتر
راهنمای کامل سفر به یزد
1403-4-21

استان یزد، در مرکز ایران و در حاشیه دشت های کویر لوت قرار دارد و یکی از مقاصد مهم گردشگری می باشد.

توضیحات بیشتر

ورود