• بقعه دوازده امام یزد

بقعه دوازده امام یزد

بقعه یا آرامگاه دوازده امام یزد در محله فهادان و در کنار زندان اسکندر قرار دارد و به عنوان قدیمی ترین بنای شهر یزد قلمداد میشود. بر اساس کتیبه داخل بقعه، توسط دو برادر به نام های ابو یعقوب و ابو مسعود از سرداران حکومت ابو جعفر علاء الدوله از سلسله کاکویان یزد ساخته شده است. اهمیت این بنا بیشتر به لحاظ معماری و گنبد آجری آن است که از شاهکار های هنر سلجوقی به شمار میرود.  بدنه گنبد یک چهار ضلعی است که به هشت ضلعی تبدیل می شود و گنبد روی هشت ضلعی قرار دارد. پوشش سقف از داخل گچبری ساده است و دور تا دور آن با کتیبه کوفی رنگی تزیین گردیده است. نخستین نمونه تبدیل مربع به دایره با کمک مقرنس در اینجا دیده میشود.

 بقعه دوازده امام از ۳۱ تیر ۱۳۱۳ با شماره ۲۰۷ در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد.

نقشه

خدمات

ورود