• دخمه زرتشتیان یزد

دخمه زرتشتیان یزد

در ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﯽ شهر ﯾﺰﺩ، ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﮐﻮهی در منطقه صفائیه ﺩﻭ برج بزرگ ﺳﻨﮕﯽ ﻣﺪﻭﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ برج خاموشان یزد یا ﺩﺧﻤﻪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯿﺎﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ. محل ساخت این دخمه ها که همه خارج از شهر قرار دارند، با محاسبات دقیقی انجام می شد تا با وزش باد و بارش باران، آلودگی به سمت شهر منتقل نشود. این برجها محلی بودند ﮐﻪ ﺯﺭﺗﺸﺘﯿﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﺑﺎﺯ مردگان ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺁﺩﺍﺏ و رسوم  ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﯽﻧﻬﺎﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻤﻪ پرندگان لاشه خوار ﮐﻮﻩﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻮﻧﺪ . در فضای ﻭﺳﻂ ﺩﺧﻤﻪ نیز ﭼﺎﻫﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ” ﺍﺳﺘﻮﺩﺍﻥ” ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺟﺴﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻣﯽﺭﯾﺨﺘﻨﺪ.
برج خاموشان در سال ۱۳۸۱ توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با شماره ۶۳۱۲ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
بهای بلیط:  ۱۵۰۰۰ تومان

نقشه

خدمات

ورود