• آتشکده یزد

آتشکده یزد

آتش آتشکده یزد به  آتش "ورهرام" یا "بهرام" معروف است . ورهرام فروزه ای است از  آتش آتشکده فرنبغ پارس (کاریان)  که یکی از سه آتشکده بزرگ دوره ساسانیان می‌باشد به عقدای یزدآورده شد. نزدیک به ۷۰۰ سال در آنجا روشن نگه داشته شد و سپس در سال۵۲۲ از عقدا به اردکان برده شد و نزدیک به ۳۰۰سال نیز در اردکان یزد بود و در سال ۸۵۲ از اردکان به شهر یزد آورده شد و در خانه یکی از موبدان بزرگ زرتشتی از آن نگهداری میشد و در سال ۱۳۱۳ پس از ساخته شدن ساختمان کنونی، به درون آن برده شد.

این اثر در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۷۸ به شماره ۲۴۳۱ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بهای بلیط: ۱۵۰۰۰ تومان

نقشه

خدمات

ورود