• تور چک چک و شهرتاریخی میبد
 • تور چک چک و شهرتاریخی میبد
 • تور چک چک و شهرتاریخی میبد
 • تور چک چک و شهرتاریخی میبد
 • تور چک چک و شهرتاریخی میبد
 • تور چک چک و شهرتاریخی میبد

تور چک چک و شهرتاریخی میبد

در تور چک چک  و میبد به پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین سفر می‌کنیم تا پس از بازدید ازمهم ترین نیایشگاه زرتشتیان (چک چک)، تاریخ را از بقایای کهن‌شهر میبد مرور کنیم.
بازدید از نارین قلعه-کاروانسرای شاه عباسی-یخچال خشتی  و برج کبوترخانه بخشی از تاریخ میبد را زنده میکند. پس از آن هنر را در میان دستان سفالگران میبدی جستجو کرده و با خاطره ای خوش به یزد بازمیگردیم.

در این سفر یکروزه شما از نزدیک هنر دستان مردمان کویر را کنار چرخ سفال خواهید دید و حتی خودتان نیز در صورت تمایل میتوانید تجربه کنید .

شهرتاریخی میبد مکان مناسبی برای خرید سفال و زیلو از معروفترین سوغات کویر نیز میباشد.

 • راهنمای گردشگری
 • ترانسفر توریستی
 • پرداخت ورودیه ها
 • میان وعده(چای آتیشی - سیب زمینی و کیک یزدی)
نام تور قیمت بزرگسال قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) قیمت نوزاد (زیر2سال)
قیمت بزرگسال : 200,000 تومان
قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) : 140,000 تومان
قیمت نوزاد (زیر2سال) : 10,000 تومان

خدمات

 • راهنمای گردشگری
 • ترانسفر توریستی
 • پرداخت ورودیه ها
 • میان وعده(چای آتیشی - سیب زمینی و کیک یزدی)

ورود

""