• تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد
  • تور چک چک - میبد

تور چک چک - میبد

در تور چک چک و میبد شما عزیزان رو به پایتخت تاریخ و تمدن ایران می بریم تا پس از بازدید از مهم ترین نیایشگاه زرتشتیان (چک چک)، تاریخ را از بقایای کهن‌شهر میبد مرور کنیم.
بازدیداز نارین قلعه،کاروانسرای شاه عباسی،یخچال خشتی و برج کبوترخانه بخشی از تاریخ میبد را زنده می کند.

پس از آن در کنار چرخ سفالگران میبدی هنر دستان مردمان کویر را از نزدیک به نظاره خواهیم نشست و با خاطره ای خوش به یزد بازمی گردیم.در صورت تمایل می توانید تجربه لذت بخشی از درست کردن سفال با عطر خاک داشته باشید.و در نهایت هم با خرید سفال و زیلو می توانید یادگاری هایی ماندگار از خطه کویر با خود به همراه ببرید

خدمات
  • راهنمای گردشگری
  • ترانسفر توریستی
  • پرداخت ورودیه ها
  • میان وعده
نام تور قیمت بزرگسال قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) قیمت نوزاد (زیر2سال)
تور چک چک - میبد

1402-9-10 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-11 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-12 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-13 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-14 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-15 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-16 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-17 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-18 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-19 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-20 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-21 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-22 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-23 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-24 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-25 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-26 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-27 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-28 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-29 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
تور چک چک - میبد

1402-9-30 - 9:00

700,000 تومان 450,000 تومان 50,000 تومان رزرو آنلاین
قیمت بزرگسال : 700,000 تومان
قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) : 450,000 تومان
قیمت نوزاد (زیر2سال) : 50,000 تومان

ورود

""