• تور سافاری ویژه رصد ستارگان
  • تور سافاری ویژه رصد ستارگان
  • تور سافاری ویژه رصد ستارگان
  • تور سافاری ویژه رصد ستارگان
  • تور سافاری ویژه رصد ستارگان
  • تور سافاری ویژه رصد ستارگان
  • تور سافاری ویژه رصد ستارگان

تور سافاری ویژه رصد ستارگان

حیف است کویر را ببینی و حیرت های آن را نه!

دریاچه کویر یزد همان جاییست که نگاه های خیره شما را به خود می دوزد و این فرصت را به شما می دهد که زیباترین پرتره های خود را به تصویر بکشید.

همچنین در کمپ های کویری بکر آن منطقه، فرصتی برای شترسواری، موتورسواری، تماشای غروب، رمل نوردی، همنشینی بر گرد آتش فروزان در دل شب را نیز خواهید داشت.

نام تور قیمت بزرگسال قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) قیمت نوزاد (زیر2سال)
قیمت بزرگسال : 1,250,000 تومان
قیمت کودک ( ٢ تا ٦ سال) : 950,000 تومان
قیمت نوزاد (زیر2سال) : 1,000 تومان

ورود