تور داخلی می تواند به صورت اختصاصی(انفرادی یا گروهی)  بنابر سلیقه شما و همراهانتان  در روز و ساعت موردنظرتان برگزار شود.

. در این نوع از تور ها فرصت خوبی دارید که گشتها را تخصصی تر و به اختیار خود، انتخاب کنید. هیچ اتلاف وقتی به لحاظ منتظر ماندن و... نخواهید داشت و نقش مدیریت هزینه را خود بر عهده دارید

 

ورود