در دوران پسا کرونا تقاضای تورهای اختصاصی بخاطر رعایت پروتکل های بهداشتی بالاتر رفته است .

از تاریخ  1401/01/01 لغایت 1401/12/29 نرخ تورهای خصوصی به شرح زیر میباشد :

یزد گردی 1.300.000 تومان

چک چک و میبد 1.500.000 تومان

مهریز و سریزد1.500.000 تومان

تفت و اسلامیه 1.500.000 تومان

نرخ های فوق در ازای 8 ساعت همراهی درایورگاید (راهنماراننده) میباشد و در صورتی که زمان اضافه شود مبلغ نیز اضافه خواهد شد . دقت کنید در صورتی که تمایل دارید ورودیه ها توسط راهنما پرداخت شود یا میان وعده و ناهار نیز روی تور باشد حتما با کارشناسان ما در میان بگذارید . مبالغ درج شده شامل هیچ خدماتی مثل ورودیه یا ..... نمیباشد .

تاریخ و ساعت اجرای این تورها توسط میهمان مشخص میشود

ورود